Chủ quán NT Tạo xế ôm Hoàng Cát

By NGUYÊN HÙNG

NHẬT KÝ HÀ NỘI

Tối Chủ Nhật 01/7/2007

“Các anh chờ chú sốt ruột quá”


Không nên hoãn sự sung sướng!

More...

Hội thảo Văn Chương Blog ở Hà Nội (ảnh)

By NGUYÊN HÙNG

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Rượu bia chưa uống xem chừng đã say

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','vsi26eg6qep6ntfe97n4erlfq0','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 08:07:53','/ac4157/albums/page-4.html')