Chủ quán NT Tạo xế ôm Hoàng Cát

By NGUYÊN HÙNG

NHẬT KÝ HÀ NỘI

Tối Chủ Nhật 01/7/2007

“Các anh chờ chú sốt ruột quá”


Không nên hoãn sự sung sướng!

More...

Hội thảo Văn Chương Blog ở Hà Nội (ảnh)

By NGUYÊN HÙNG

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Rượu bia chưa uống xem chừng đã say

More...