Name : NGUYÊN HÙNG

Email : bienvaemhp@gmail.com

NGUYÊN HÙNG

 • Tên thật: Nguyễn Nguyên Hùng
 • Tiến sĩ ngành xây dựng công trình thuỷ
 • Hội viên HNV TP. Hồ Chí Minh
 • Chủ nhiệm Mạng xã hội vnweblogs.com
 • Chủ nhiệm Hội Thơ Nghệ Tĩnh tại TP.HCM
 • Điện thoại: 09039.42290
 • Trang cá nhân: http://nguyenhung.vnweblogs.com
 • Facebook:  https://www.facebook.com/nguyenhung.canhbuom
 • Tác phẩm:
  • Cánh buồm thao thức (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2007)
  • Sóng không từ biển (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2009)
  • Bay về phía bão (Thơ, NXB Văn học, 2013)
  • Dấu chân Lục Bát (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2014).