THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ

Các thành viên vnweblogs.com thân mến,

Để có thể tiếp tục duy trì vnweblogs.com, BQT đề nghị các blogger đăng ký danh sách thành viên và cùng chia sẻ một phần trách nhiệm bằng cách đóng lê phí + ủng hộ theo mức tối thiểu 400.000đ/năm theo tài khoản sau đây:

Nguyễn Nguyên Hùng

TK tiền Việt:

31110000256173 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn

TK Euro: 

31210140000510 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của ACE và các bạn.


 

Nguyên Hùng

Gửi các thành viên vnweblogs

Kg các thành viên vnweblogs.com

Đề nghị các anh chị đăng ký danh sách hoạt động để BQT có cơ sở dự kiến về tương lai của vnweblogs.com.

Rất mong nhận được sự hưởng hứng của mọi ngưới.