VỀ THĂM CHA MẸ - Chùm thơ đăng website Hội Nhà văn Việt Nam

Chùm thơ đăng trên trang web Hội Nhà văn Việt Nam. Cám ơn BBT!

1. GỬI DÒNG SÔNG

2. VỀ THĂM CHA MẸ

Về thăm cha mẹ chiều mưa
Con mang theo cả tuổi thơ ân tình
Nén hương con khấn thần linh
Cầu mong cha mẹ yên bình cõi tiên

Nén hương con khấn mẹ hiền
Cầu xin cuộc sống ấm êm trong ngoài
Xin cha tháng rộng ngày dài
Bên con đều bạn không ai là thù...

Mưa xiên đồng vắng gió lùa
Lời thương khấn mãi vẫn chưa cạn lòng
Khôn thiêng... ngọn lửa chợt bùng
Thương cha nhớ mẹ... rưng rưng trời chiều.

Tết 2011

3. TẾT NÀY XA
4. TRƯỜNG SƠN
5. GỐC BÀNG

CHÙM THƠ NGUYÊN HÙNG (vanvn.net)