BÊN TƯỢNG THẦN BAYON

BÊN TƯỢNG THẦN BAYON

Thần xưa - bốn mặt đã nhiều
Vẫn thua một lũ quái yêu thời này
Thần canh nam bắc đông tây
Quái xoay muôn mặt, vơ đầy túi tham
Kẻ luồn lách để thăng quan
Kẻ quen lừa phỉnh mỵ dân, tốt vờ
Kẻ rình săn cuộc tình hờ
Đều đeo mặt nạ vẽ tô tuỳ thời...

Riêng mình cả ngố gượng cười
Mặt này chỉ khổ suốt đời.
Oan chi?

10/2008

Nguyên Hùng
---------
Ảnh chụp 10/2008 tại Đền Bayon, Campuchia.

 

Nguyên Hùng

Gửi bác Hưởng

Thò lò sáu mặt

Thàn Bayon bốn mặt

Thua Thò lò sáu mặt

Đen sẽ thành trắng ngay

Trái cũng hóa phải tất!

____

Vâng, thò lò sáu mặt ngày nay nhan nhản trên công đường bác ạ.

 

Lê Trường Hưởng

Thò lò sáu mặt

Thàn Bayon bốn mặt

Thua Thò lò sáu mặt

Đen sẽ thành trắng ngay

Trái cũng hóa phải tất!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','2dhlha1bkde9o7hc761qo209g1','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 23:25:56','/a303476/ben-tuong-than-bayon.html')