LÒNG DÂN

LÒNG DÂN

1.
Biển rộng thế cá vẫn không chỗ trốn
Sông dù dài cá chẳng đủ đường bơi
Hồ thì sâu mà cá ngửa bụng phơi
Trời xuống hỏi: vì ai nên nỗi?

2.
Cá chết trắng - chỉ là thảm hoạ
Giết chết niềm tin, tất cả sẽ chết dần
Người xuống đường đâu chỉ vì muốn cá
Dạ thưa trời, có ai hiểu lòng dân?

02/10/2016
Nguyên Hùng

 

Nguyên Hùng

Gửi anh Lê Trường Hưởng

Lòng dân oán hận từ lâu

Niềm tin đã mất tìm đâu bây giờ

Phong ba sẽ nổi bất ngờ

Ngôi nhà xiêu vẹo đang chờ gió lên
_____

Ngày nao dân giúp nâng thuyền
Thuyền đi sai hướng sao yên mà đòi?
Sức dân hơn cả gió trời
Phản dân hại nước tàn hơi có ngày :)

 

Lê Trường Hưởng

Lòng dân Niềm tin

Lòng dân oán hận từ lâu

Niềm tin đã mất tìm đâu bây giờ

Phong ba sẽ nổi bất ngờ

Ngôi nhà xiêu vẹo đang chờ gió lên

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','0tsenvrktjko5ha0p55ngkn6v5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 23:24:58','/a303401/long-dan.html')