ĐÔI KHI

ĐÔI KHI

 

Đôi khi chợt ước vu vơ
Được làm nụ súng hé chờ giọt sương

Đôi khi ghen cả cánh chuồn
Nhởn nhơ tìm bạn không buồn không lo.

22/9/16
Nguyên Hùng
------
Tranh xé dán của Lâm Chiêu Đồng