MỘT THOÁNG TRÊN HAI VÙNG ĐẤT


MỘT THOÁNG TRÊN HAI VÙNG ĐẤT

1.
Đường về Đất Tổ không xa
Mãi giờ mới đến - tôi là con hư
Mải vui với những vần thơ
Mải say bầu bạn ngóng chờ xôn xao

Vin cây leo mấy tầng cao
Thả hồn nhè nhẹ hòa vào non thiêng
Dâng hương bái vọng tổ tiên
Cầu xin khí phách giữ yên cõi bờ…

2.
Thăm miền Móng Cái nên thơ
Biển trời Trà Cổ chiều mơ màng buồn
Bãi bờ bàng bạc màu sương
Lần theo Mũi Ngọc cuối đường là đâu?

Đặt chân lên dải địa đầu
Nhìn về chót mũi Cà Mau nghẹn lời
Rừng xanh biển thẳm ngàn đời
Lẽ nào cam chịu mặc người nhăm nhe?


Nguyên Hùng (rep)


Tác giả trước biểu tượng du lịch Trà Cổ, 2/2014.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','r5mf848nb7ra237g8i60vcp3u3','0','Guest','0','54.198.103.13','2018-09-20 08:22:12','/a303033/mot-thoang-tren-hai-vung-dat.html')