LÒNG DÂN

LÒNG DÂN

(Hoạ thơ NHN)

 


 

Noi Tàu trị quốc có gì hay

Sao chẳng học làm theo kiểu Tây

Dân chủ - nhân quyền cần thiết lập

Tình người - văn hóa phải vun xây

Mục tiêu gì sánh đời yên ấm?

Lý tưởng nào hơn sự đủ đầy?

Các vị ngồi kia nghe có thấu

Lòng dân đau đáu nước non này!

 

Nguyên Hùng

 

HÀ NỘI CẦN LÀM GÌ?

 

Học cách vươn lên sao thật hay

Hãy nhìn Nam Bắc tới Đông Tây

Trường(1) làm mạnh nước: tha hồ lập

Viện(2) phí tiền dân: hạn chế xây

Chăm chút đôi chân – căng lối thẳng

Nâng niu lá phổi – giữ hồ đầy

Các ông Nghị - Thảo đừng sao nhãng

Nhiệm vụ vun xanh mảnh đất này!

 

06/10-Nguyên Hùng

  1. – các trường đại học;
  2. – các viện bảo tàng, viện nghiên cứu…


HỎI HAI QUAN LỚN
(Theo phản ảnh của Nhà văn Nguyễn Hiếu)

 

Ông Nghị cùng ông Thảo có hay
Ai cho chúng nó lấp Hồ Tây
Phải nhà quan chức tìm nơi dựng?
Hay chốn công trình kiếm đất xây?
Thắng cảnh ngàn năm teo tóp lại
Mặt mày một lũ phỗng phao đầy
Hỏi hai quan lớn đi đâu vắng
Nỡ để Thù đô đến nỗi này!

 

2 giờ sáng 03-10- 2014
NHN (Vương Trọng)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','slgiv1bkmdilpci3tkuonmo022','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-24 07:12:13','/a301601/long-dan.html')