ĐỪNG TƯỞNG

ĐỪNG TƯỞNG

 

 

Đừng tưởng cứ uống là say
Gặm ngô vì đói, ăn khoai tại nghèo
Đừng tưởng chuột thì sợ mèo
Khi già chỉ biết nằm queo một mìnhsmiley

 

N.H.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','0tqg22u3uei26c9hmiscrav0o4','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 23:22:37','/a301396/dung-tuong.html')