ĐỪNG TƯỞNG

ĐỪNG TƯỞNG

 

 

Đừng tưởng cứ uống là say
Gặm ngô vì đói, ăn khoai tại nghèo
Đừng tưởng chuột thì sợ mèo
Khi già chỉ biết nằm queo một mìnhsmiley

 

N.H.