BẦU CỬ XONG RỒI, OBAMA ĐI RỒI, NÊN CHO DÂN BIẾT CÁ CHẾT VÌ AI?

BẦU CỬ XONG RỒI, OBAMA ĐI RỒI

 

NÊN CHO DÂN BIẾT CÁ CHẾT VÌ AI?

 

Theo tin từ truyền thông, hôm qua 25/5, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã khẳng định "Không ém thông tin về cá chết ở miền Trung". Ông này cho biết, các nhà khoa học trong và ngoài nước đang tích cực tìm hiểu và tham vấn để đi đến kết luận nguyên nhân cá chết. Ban đầu phải xác định được cá chết từ đâu, sau đó mới là cá chết vì cái gì. (Vnexpress, 25/5/16).

 

Ấy thế mà trước đó 11 ngày, Thứ trưởng Khoa học Công nghệ là ông Phạm Công Tạc từng lên TV và gặp báo chí tuyên bố rằng "Đã đủ cơ sở khoa học xác định nguyên nhân cá chết". Lúc đó ông này cũng nói, "Bộ đang nỗ lực cùng Hội đồng chuyên gia khoa học công nghệ và các bộ, ngành liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng sớm nhất báo cáo Thủ tướng và nhân dân". (Vnexpress, 14/5/2016).

 

Như vậy là sao, sau 11 ngày "Đã đủ cơ sở khoa học xác định nguyên nhân cá chết" thì lúc này các bộ vẫn còn loay hoay với việc "phải xác định được cá chết từ đâu, sau đó mới là cá chết vì cái gì"?!

 

(Riêng cái vế "phải xác định được cá chết từ đâu, sau đó mới là cá chết vì cái gì" thì có lẽ phải đảo ngược thứ tự cá chết vì cái gì lên trước mới đúng chứ nhỉ?).

 

Không lẽ vì bận bầu cử và đón Tổng thống Mỹ mà các bác nhà mình chưa có thời gian đọc và phê duyệt báo cáo kết luận của các bộ KHCN-TNMT để thông báo cho dân biết?

 

Ngày 26/5/2016 - Nguyên Hùng

Nguyên Hùng

Gửi anh Lê Trường Hưởng

Nguyên nhân

Nguyên nhân đã quá rõ ràng

Nhưng vì con cái hoang đàng sợ...cha

"Gia phong" gìn giữ nếp nhà

Con phơi tội bố túc là con hư!


_____

Cám ơn anh LTH đã phụ hoạ chia sẻ.

Lê Trường Hưởng

Nguyên nhân

Nguyên nhân đã quá rõ ràng

Nhưng vì con cái hoang đàng sợ...cha

"Gia phong" gìn giữ nếp nhà

Con phơi tội bố túc là con hư!

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','n4vvrc9bh6ln6gdqub8edf8f95','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-24 07:06:55','/a301364/bau-cu-xong-roi-obama-di-roi-nen-cho-dan-biet-ca-chet-vi-ai.html')