VIỆT - MỸ BÂY GIỜ

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam (23-25/5/2016)

 

VIỆT - MỸ BÂY GIỜ

 

1.
Ta đây dậy sớm trọn ngày(*)
Canh cho đằng ấy đêm say giấc màu
Quên hàng thập kỷ tụt sau
Gạt bên một thuở đánh nhau mất còn.

2.
Ta cần giành biển giữ non
Mỹ cần chỗ dựa cho đòn chặn Trung
Ngại chi chưa thể tắm cùng
Để Biển Đông mãi của chung mọi nhà?

 

5/14-5/16
Nguyên Hùng
-----
(*) Mỹ bắt đầu ngày mới sau Việt Nam trung bình 12 giờ đồng hồ.

 

Nguyên Hùng

Cám ơn anh Lê Trường Hưởng

Việt Mỹ bây giờ

Bác mang đến chiếc chân giò

Tôi chai Cuốc lủi vội thò ngay ra

Đánh nhau trí mạng đã qua

Giờ đây Việt Mỹ cùng hòa tiếng chung
_____
Cám ơn anh LTH đã hoạ thơ hưởng ứng chủ đề rất đáng được quan tâm!

Lê Trường Hưởng

Việt Mỹ bây giờ

Bác mang đến chiếc chân giò

Tôi chai Cuốc lủi vội thò ngay ra

Đánh nhau trí mạng đã qua

Giờ đây Việt Mỹ cùng hòa tiếng chung

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','s1b6dcds27upl64ds2gbm9gpg1','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 23:42:18','/a301163/viet-my-bay-gio.html')