NHẬN DIỆN LÁNG GIỀNG VÀ...

NHẬN DIỆN LÁNG GIỀNG VÀ...

 

 

Ta không may chẳng thể chọn láng giềng
Nhưng toàn quyền chọn ai làm bạn
Ta cũng đừng quên không nhẹ dạ cả tin
Nghe những lời ngọt ngon kiểu Hán...

 

Kẻ mưu toan chiếm đoạt biển Đông
Biến nơi đây thành ao nhà của chúng
Kẻ đang tâm đầu độc vùng biển nông
Huỷ hoại môi sinh, cướp đi nguồn sống.

 

Chúng tột bậc cuồng ngông
Chúng tận cùng ích kỷ
Mộng bành trướng vượt mặt cha ông
Máu tham lam vấy tanh liêm sỉ.

 

Nhưng
Tiên trách kỷ, nông nỗi này từ đâu?
Ai hèn nhát để chúng cưỡi cổ đè đầu?
Ai tiếp tay giúp chúng gặm mòn rừng biển?
Ai làm ngơ kệ hoạ môi trường ập đến?

 

Ai
và ai?!

 

30/4/2016, BVQ4
Nguyên Hùng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2410','53phc00na42lk7g4pqrlmaf7l6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 23:23:12','/a300471/nhan-dien-lang-gieng-va.html')